ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ЗА ГЕРМАНИЯ

Svetla Peeva – Personal Consulting е агенция за подбор на персонал със седалище в гр. Лайпциг, Германия. Наши клиенти са множество модерни и отлично оборудвани болници, сдружения от клиники и рехабилитационни клиники. Възможност за целогодишно започване на специализация в Германия. Нашата задача е да намерим оптималното за Вас работно място в Германия след обстоен анализ на Вашите медицински и езикови познания.

 

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ:

(1)  Медицински сестри – за работа в болници за активно лечение,  рехабилитационни болници и старчески домове в Германия. За признаване на вашата квалификация като медицинска сестра в Германия е необходимо да притежавате сертификат за придобити познания по немски език на ниво B2. Нашата задача е да намерим оптималното за Вас работно място в желаната от Вас професионална сфера, според Вашият опит и езикови познания.

(2)  Помощник сестри – за работа като помощник сестра е необходимо да владеете немски език на ниво B1.  

 

ЛЕКАРИ - специалисти и специализанти по:

Вътрешни болести (Кардиология, Гастроентерология, Пулмология, Нефрология ….) - Специалисти  и лекари желаещи да специализират Вътрешни болести - за многопрофилни болници, както и за рехабилитационни болници в цяла Германия.

Анестезиология - Специалисти  и лекари желаещи да специализират Анестезиология - за многопрофилни болници в цяла Германия.

Акушерство и Гинекология - Специалисти  и лекари желаещи да специализират Акушерство и Гинекология - за многопрофилни болници, както и за рехабилитационни болници в цяла Германия.

Хирургия - Специалисти  и лекари желаещи да специализират Хирургия - за многопрофилни болници в цяла Германия.

Ортопедия - Специалисти  и лекари желаещи да специализират Ортопедия - за многопрофилни болници, както и за рехабилитационни болници в цяла Германия.

Детски болести (Педиатрия) -Специалисти  и лекари желаещи да специализират Акушерство и Гинекология - за многопрофилни болници, както и за рехабилитационни болници в цяла Германия.

Неврология - Специалисти  и лекари желаещи да специализират Неврология - за многопрофилни болници, както и за рехабилитационни болници в цяла Германия.

Психиатрия - Специалисти  и лекари желаещи да специализират Психиатрия  - за рехабилитационни болници в цяла Германия

Обща медицина - Специалисти  и лекари с опит в областта на общата медицина - за рехабилитационни болници в цяла Германия

Трансфузионна хематология - Специалисти  и лекари желаещи да специализират Трансфузионна хематология - за онкологични рехабилитационни болници в цяла Германия

Рехабилитационна медицина - лекари за рехабилитационни болници (неврологични, ортопедични, кардиологични, белодробни, онкологични …)

Ние ще се радваме на Вашето запитване, дори и ако желаната от Вас специалност не е между изброените!

Изисквания за лекарите:

·       медицинско образование

·       немска апробация или немски език на ниво B2 (GER) + C1 Fachsprachzertifikat für Medizin.

 

НИЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ ПРИ:

·       намиране на подходящо за Вас работно място

·       оформянето на документите за кандидатстване

·       организиране на интервю  и при интерес хоспитация в съответната клиника в Германия

·       получаването на немска апробация, признаване на специалността Ви в Германия (при лекарите)

·       признаването на Вашата квалификация като медицинска сестра в Германия

·       настаняване в жилище в близост до съответната болница

·       предоставяне на обстойна информация относно условията от страна на Германия.

 

УСЛОВИЯ НА ТРУД:

·       сключване на трудов договор

·       регламентирано 8-часово работно време

·       допълнително заплащане на дежурствата

·       здравни и социални осигуровки

·       възможност за специализация и професионално развитие

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

Светла Пеева

Mobil: 0049-157-76439507

Email: sv.peeva@abv.bg

Web: www.peeva.de

 

Нашето съдействие е напълно безплатно за Вас!